Update 9 mei 2020

Na de persconferentie van Rutte en De Jong zien wij weer mogelijkheden om de lessen/trainingen te hervatten.

Omdat we extra maatregelen moeten nemen om aan de regels van het RIVM en de gemeente te voldoen, kunnen we nog niet direct van start. Een aantal zaken staan al wel vast:

  • de kantine en het toilet zijn gesloten voor cursisten
  • de lessen zijn alleen toegankelijk voor 1 persoon met 1 hond
  • tijdens de puppy- en gehoorzaamheidslessen kan niet gespeeld worden

De Gemeente Groningen stelt voorwaarden stelt het herstarten en daarom heb ik vrijdag dd 8 mei jl. aan de meldingsplicht voldaan en gevraagd om de specifieke voorwaarden (deze verschillen per gemeente). Zo zullen we een draaiboek moeten maken. Dit draaiboek moet inzichtelijk zijn op locatie. Daarnaast zullen er roosters gemaakt moeten worden met alle bewegingen vóór, tijdens en na de lessen. Ook moet er onder andere vermeld worden wie toegang hebben en wat de openings- en sluitingstijden zijn.

De groepslessen zullen heringedeeld moeten worden in kleinere groepen. Dit betekent dat nieuwe cursisten voorlopig misschien op een andere avond moeten instromen. Dit alles vergt tijd en is met de instructeurs besproken. Volgende week zullen we via mail en op de website bekend maken hoe het er concreet uit zal gaan zien.

 

18 mei

Vanaf 18 mei starten we weer met de lessen Behendigheid en Hoopers. Dit zal een soort van proefdraaien zijn zodat we kunnen zien of het draaiboek aansluit bij de werkelijkheid of dat de werkelijkheid overeenkomt met het draaiboek.

 

23 mei

Vanaf 23 mei is er een Kind-Hond ochtend.

 

8 juni

Vanaf 8 juni zullen de puppy- en gehoorzaamheids groeps – lessen weer starten.

Privélessen zijn nog steeds mogelijk.

Bovenstaande is allemaal onder voorbehoud.
Als de maatregelen worden gewijzigd zijn wij ook genoodzaakt om alles weer opnieuw aan te passen. We houden jullie op de hoogte!

Team ADC Instructeurs

Update 21 april 2020

Vanuit de overheid is besloten dat groepslessen tot 20 mei niet door mogen gaan.

Wel bieden we privéles en opvoedondersteuning. Natuurlijk blijven de maatregelen vanwege Covid-19 hierbij van kracht en volgen we de richtlijnen van de RIVM..

Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op.

Update gecancelde lessen

Whatsapp & email – 14 april 2020

Vandaag hebben de cursisten van de maandagavond het bericht met “ongeveer” de onderstaande inhoud ontvangen:

Beste maandagavondcursist,

Ik wil dit bericht graag beginnen met uitspreken dat ik hoop dat u gezond bent en blijft.

Update – puppy groepslessen en gedrag & gehoorzaamheidslessen

Zoals u weet hebben we op verzoek van het Ministerie besloten om de groepslessen acuut te stoppen. Spijtig dat dit moest, maar het is zeker een goed besluit geweest. Doordat u op dit moment geen lessen met uw pup of hond volgt kampt u misschien met opvoedproblemen of met vragen hoe het nu verder moet.

Zoals beloofd kom ik met een voorstel. Hier mag u op ingaan, maar u kunt er ook voor kiezen om de situatie zo te laten en te wachten tot de groepslessen weer beginnen. Uw lessen blijven natuurlijk gewoon staan.

WE BIEDEN U DE VOLGENDE OPTIES

1. U laat de situatie zoals het nu is en wacht tot de overheid weer toestemming geeft om groepslessen te volgen

2. Het aantal groepslessen wat nog openstaat wordt verrekend en u kunt daarvoor privéles krijgen

3. Het aantal groepslessen wat nog openstaat wordt verrekend:
U brengt uw hond op woensdagochtend tussen 9 en 9.30 uur naar Active Dog Care en haalt hem tussen 12.00 en 12.30 uur weer op. Uw hond mag lekker spelen in een vertrouwde omgeving met zijn andere viervoeter-vrienden. Door de verordeningen van het RIVM kunt u hier niet bij aanwezig zijn

4. Het aantal groepslessen dat nog openstaat wordt verrekend:
U brengt uw hond op woensdag van 9 tot 16 uur naar Active Dog Care. U geeft 1 probleem aan waar u tegenaan loopt. Ik zal hier op die dag met uw hond mee aan de slag gaan. We zullen hem daarnaast ook socialiseren in de roedel

Graag hoor ik van u wat uw keuze is. Dan kunnen we de wensen van alle cursisten inventariseren en een plan maken hoe en wanneer we dit kunnen uitvoeren. U krijgt nog extra informatie omtrent de regels die in acht dienen te worden genomen naar aanleiding van de Covid-19.

Met vriendelijke groet,
Team Active Dog Care

TOT SLOT:
Aanbieding 1 en 2 zijn voor alle honden

Aanbieding 3 en 4 voor honden tot 6 maand, die schoon zijn van Giardia