Privacyverklaring

Active Dog Care BV, hierna te noemen ADC, respecteert in haar activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van ADC zelf en volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Aan ons verstrekte persoonlijke informatie die wij nodig hebben voor onze dienstverlening of om met u te kunnen corresponderen, wordt door ons gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie ADC streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door ADC aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Cookies

Onze website plaatst geen cookies.

Links naar andere sites

Onze website bevat geen links naar websites van andere partijen. ADC draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Voor klanten van ADC

Website: www.activedogcare.nl
Beheer: Active Dog Care
Klanten: Klanten van de ADC
Mycare beschikt over persoonsgegevens, te weten

a: Gegevens van klanten in mycare
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Naam 2de eigenaar: ()
Telefoon:
GSM:
E-mail:
E-mail 2:
Bevoegd tot afhalen:
Dierenpraktijk:
Dierenarts:
Dierenarts Tel:
Honden:
Doggies:
Transacties:
Documenten:
Deze gegevens zijn als doel aanmelding van uw hond voor de dagopvang, opvoedservice en hondenschool.

b. Verwerking gegevens van leden
De ADC heeft als beheerder toegang tot deze persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de ADC en de klant waarin wordt verklaard dat partijen op de hoogte zijn van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zich gezamenlijk zullen inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen.

Disclaimer

Active Dog Care BV is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat bezoekers en verwerkersverantwoordelijken daarvan op de hoogte worden gesteld. De wijziging op de website doorvoeren is afdoende.